กองคลังร่วมกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการเงินและพัสดุ                    
โดยมีนายเศกสรรค์ สวนกูล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  เป็นประธานเปิดการประชุม                                          
ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น 
ณ ห้องประชุม สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี
 
กองคลังร่วมกับ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการเงินและพัสดุ 
 โดยมีนายดนัย คำขวัญ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  เป็นประธานเปิดการประชุม                                      
 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00น 
ณ ห้องประชุม สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี