กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่อง “เตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ. 2567”
วันที่ 17 ตุลาคม 2566
เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม กองคลัง  ชั้น 2  ตึกอุศุภราช