ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๕ แผ่นต่อนาที  (แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังก์ชั่น) ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 43 เครื่อง  (29 ก.ย.66) 
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ (9 ม.ค.66)   

จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ (25 พ.ย.65)