กรมปศุสัตว์ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายวชิระ แก้วสว่าง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี2564ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564