รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ครั้งที่ 1 - 10

 

                 

    รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบเบิกแทนกัน งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ครั้งที่ 1 - 10                      

    รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่1 พ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    ครั้งที่ 132
   (1 มี.ค. 67)
ครั้งที่ 133
  (1 มี.ค. 67)
             
  ครั้งที่ 121
   (23 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 122
   (28 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 123
   (23 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 124
   (28 ก.พ. 67)
  ครั้งที่ 126
   (28 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 127
   (28 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 128
   (28 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 129
   (28 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 130
   (28 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 111 - 120 ครั้งที่ 111
   (23 ก.พ. 67)

 ครั้งที่ 112   (21 ก.พ. 67)

 

ครั้งที่ 113
   (28 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 114
   (28 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 115
   (23 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 116
   (23 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 117
   (23 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 118
   (28 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 119
   (23 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 120
   (23 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 101 - 110  ครั้งที่ 101   (15 ก.พ. 67)  ครั้งที่ 102   (15 ก.พ. 67)     ครั้งที่ 105   (19 ก.พ. 67)  ครั้งที่ 106   (19 ก.พ. 67)  ครั้งที่ 107
   (22 ก.พ. 67)
 ครั้งที่ 108
   (19 ก.พ. 67)
 ครั้งที่ 109
   (23 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 110
   (23 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 91 - 100 ครั้งที่ 91   
   (1 ก.พ. 67)
 
      ครั้งที่ 92        (1 ก.พ. 67)
 
    ครั้งที่ 93   (2 ก.พ. 67)
 
      ครั้งที่ 94   (1 ก.พ. 67)
 
      ครั้งที่ 95   (1 ก.พ. 67)
 
 ครั้งที่ 96   (6 ก.พ. 67)
 
 ครั้งที่ 97   (6 ก.พ. 67 ครั้งที่ 98   (12 ก.พ. 67)
 
ครั้งที่ 99   (12 ก.พ. 67)
 
 ครั้งที่ 100   (9 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 81 - 90 ครั้งที่ 81       (24 ม.ค. 67)
 
ครั้งที่ 82       (24 ม.ค. 67)
 
  ครั้งที่ 84       (25 ม.ค. 67)
 
ครั้งที่ 85       (30 ม.ค. 67)
 
ครั้งที่ 86   
   (30 ม.ค. 67)
 
ครั้งที่ 87   
   (30 ม.ค. 67)
 
ครั้งที่ 88   
   (30 ม.ค. 67)
 
ครั้งที่ 89  
(31 ม.ค. 67)
ครั้งที่ 90   
   (30 ม.ค. 67)
 
ครั้งที่ 71 - 80 ครั้งที่ 71       (22 ม.ค. 67)
 
ครั้งที่ 72       (17 ม.ค. 67)  ครั้งที่ 73       (17 ม.ค. 67) ครั้งที่ 74       (17 ม.ค. 67) ครั้งที่ 75       (17 ม.ค. 67) ครั้งที่ 76       (17 ม.ค. 67) ครั้งที่ 77       (19 ม.ค. 67) ครั้งที่ 78                  (17 ม.ค. 67) ครั้งที่ 79       (26 ม.ค. 67)
 
ครั้งที่ 80       (25 ม.ค. 67)
ครั้งที่ 61 - 70 ครั้งที่ 61           (27 ธ.ค. 66) ครั้งที่ 62           (27 ธ.ค. 66)     ครั้งที่ 63       (3 ม.ค. 67)     ครั้งที่ 64      (3 ม.ค. 67) ครั้งที่ 65          (10 ม.ค. 67)

ครั้งที่ 66          (10 ม.ค. 67)
แผนการใช้จ่าย
 

ครั้งที่ 67  
(11 ม.ค. 67)
ครั้งที่ 68                        (9 ม.ค. 67) ครั้งที่ 69  
(25 ม.ค. 67)
ครั้งที่ 70  
(17 ม.ค. 67)
ครั้งที่ 51 - 60 ครั้งที่ 51           (15 ธ.ค. 66) ครั้งที่ 52           (12 ธ.ค. 66)

ครั้งที่ 53          (26 ธ.ค. 66)

 

ครั้งที่ 54           (25 ธ.ค. 66) ครั้งที่ 55           (20 ธ.ค. 66) ครั้งที่ 56           (20 ธ.ค. 66) ครั้งที่ 57           (25 ธ.ค. 66) ครั้งที่ 58                  (25 ธ.ค. 66)

ครั้งที่ 59          (26 ธ.ค. 66)

 

    ครั้งที่ 60      (3 ม.ค. 67)
ครั้งที่ 41 - 50 ครั้งที่ 41           (1 ธ.ค. 66) ครั้งที่ 42           (23 พ.ย. 66) ครั้งที่ 43           (28 พ.ย. 66) ครั้งที่ 44           (28 พ.ย. 66) ครั้งที่ 45           (28 พ.ย. 66) ครั้งที่ 46           (6 ธ.ค. 66) ครั้งที่ 47           (6 ธ.ค. 66) ครั้งที่ 48                  (6 ธ.ค. 66) ครั้งที่ 49           (12 ธ.ค. 66) ครั้งที่ 50           (6 ธ.ค. 66)
ครั้งที่ 31 - 40 ครั้งที่ 31         (7 พ.ย. 66) ครั้งที่ 32        (7 พ.ย. 66) ครั้งที่ 33        (14 พ.ย. 66) ครั้งที่ 34        (14 พ.ย. 66) ครั้งที่ 35        (15 พ.ย. 66) ครั้งที่ 36        (20 พ.ย. 66) ครั้งที่ 37       (20 พ.ย. 66) ครั้งที่ 38                 (20 พ.ย. 66) ครั้งที่ 39                 (20 พ.ย. 66) ครั้งที่ 40           (23 พ.ย. 66)
ครั้งที่ 21 - 30       ครั้งที่ 21           (30 ต.ค. 66)
 
ครั้งที่ 22        (3 พ.ย. 66)  ครั้งที่ 23        (3 พ.ย. 66)      ครั้งที่ 24           (2 พ.ย. 66)
 
  ครั้งที่ 25        (7 พ.ย. 66) ครั้งที่ 26                  (9 พ.ย. 66)     ครั้งที่ 27        (6 พ.ย. 66) ครั้งที่ 28                  (7 พ.ย. 66) ครั้งที่ 29        (7 พ.ย. 66) ครั้งที่ 30        (7 พ.ย. 66)
ครั้งที่ 11 - 20      ครั้งที่ 11            (24 ต.ค. 66)
 
    ครั้งที่ 12             (24 ต.ค. 66)
 
  ครั้งที่ 13             (24 ต.ค. 66)
 
      ครั้งที่ 14            (24 ต.ค. 66)
 
ครั้งที่ 15             (31 ต.ค. 66)
 
     ครั้งที่ 16          (3 พ.ย. 66)
 
     ครั้งที่ 17          (30 ต.ค. 66)
 
           ครั้งที่ 18                   (24 ต.ค. 66)
 
ครั้งที่ 19                  (9 พ.ย. 66) ครั้งที่ 20        (7 พ.ย. 66)

 

ครั้งที่ 1 - 10

      ครั้งที่ 1  
  (3 ต.ค. 66)
แผนปี 67
  

   ครั้งที่ 2        (18 ต.ค. 66    ครั้งที่ 3        (11 ต.ค. 66)
 
 ครั้งที่ 4            (11 ต.ค. 66)
 
ครั้งที่ 5          (19 ต.ค. 66)
 
ครั้งที่ 6  
 (19 ต.ค. 66)
 
    ครั้งที่ 7             (19 ต.ค. 66)
 
             ครั้งที่ 8                   (19 ต.ค. 66)
 
 ครั้งที่ 9                   (24 ต.ค. 66)
 
    ครั้งที่ 10             (19 ต.ค. 66)
 

คลิกโอนผ่านระบบ GFMIS พ.ศ. 2566